Projectcoördinatie

Bent u op zoek naar iemand die duurzaamheids- en leefbaarheidsprojecten van begin tot eind kan realiseren? Iemand die de focus houdt op het uiteindelijke doel? Dan bent u bij mij aan het goede adres!

De zeven gemeenten in het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas & Waal, Waterschap Rivierenland en de provincie Gelderland gaven mij eind 2017 opdracht een Regionale AdaptatieStrategie (RAS) op te stellen. Een kleine anderhalf jaar later, begin 2019, ligt er een breedgedragen strategie over hoe de regio de komende jaren ambitieus gaat werken aan klimaatadaptatie, oftewel het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. In het Rijk van Nijmegen en Land van Maas & Waal zijn deze gevolgen met name hitte, wateroverlast en droogte.Niet alleen het uiteindelijke product – de RAS – vormde het doel, maar ook de weg ernaartoe. Die weg ernaartoe moet zorgen voor zo veel mogelijk draagvlak bij alle betrokken partijen variërend van bouwpartijen en woningcorporaties tot terreinbeheerders en de ZLTO. Draagvlak, omdat de RAS voor meerdere beleidsterreinen handvatten biedt, bijvoorbeeld voor de omgevingsvisie. Middels interviews met stakeholders, storymaps, tal van klimaatateliers en tussendocumenten vormde zich uiteindelijk de RAS. Deze is begin 2019 bestuurlijk vastgesteld. Deze RAS is het vertrekpunt voor een regionaal uitvoeringsprogramma waarin zowel de overheden als niet-overheden hun bijdrage aan een klimaatbestendig Rijk van Maas & Waal weergeven.

In het najaar van 2018 heb ik een drietal energiecafés mogen organiseren voor de gemeente Boxmeer. Doel van deze cafés was om inwoners van de diverse kernen op een laagdrempelige wijze te informeren en te inspireren over de mogelijkheden om thuis energie te besparen en zo geleidelijk de eerste stappen te zetten naar een energieneutraal Overloon, Vierlingsbeek of Boxmeer. Een belangrijk onderdeel van de cafés was de energiescan die energiespecialist Ruud Megens (RMS Advies) van de verschillende kernen verzorgde plus die van een referentiewoning. Mijn werkzaamheden betroffen de algemene organisatie van de avonden, van uitnodiging en locatie tot werven van sprekers en de lokale en regionale marktpartijen voor de minimarkt tijdens het café. Wegens succes zijn de cafés begin 2019 gecontinueerd in Sambeek en Rijkevoort!

Montferland wil in 2030 energieneutraal zijn. Aan de weg daar naar toe heb ik bij mogen dragen. Samen met Christine Wevers (WVRS Communiceert) heb ik de klimaatagenda voor de eerste vier jaar opgesteld. De input daarvoor verzamelden we onder andere middels een bijeenkomst voor stakeholders en een drukbezochte informatieavond voor inwoners.