Duurzaamheidsadvies

De technieken om een duurzamere en schonere samenleving te realiseren bestaan al. De toon is daarom minstens zo belangrijk als de boodschap. Die bepaalt uiteindelijk of mensen hun gedrag wel of niet verduurzamen. “C’est le ton qui fait la musique” is dan ook een van mijn lijfspreuken. Met een flinke dosis enthousiasme, humor, creativiteit en een brok ervaring weet ik die juiste toon meestal wel te vinden. Daardoor zet ik mensen aan het denken en krijg ik ze in beweging.

Sinds april 2018 werk ik 2,5 dag in de week aan de energietransitie voor de gemeente Rheden. Mijn werkzaamheden zijn erg divers, maar concentreren zich wel rondom de thema’s energieneutraal, van het aardgas af en zonne-energie. Zo werk ik met gemeentelijke duurzaamheidsregelingen en een collectieve inkoopactie voor PV en isolatiemaatregelen aan de vergroting van het draagvlak onder inwoners en nemen we Rhedense ondernemers mee met infobijeenkomsten en quick scans over de aantrekkelijkheid van de landelijke SDE-regeling. Ook intern, binnen de gemeentelijke organisatie, is er genoeg werk aan de winkel. Samen met het kernteam klimaat benutten we het bestaande enthousiasme binnen het gemeentehuis om de verduurzaming als een olievlek te vergroten.

Sinds april 2016 werk ik bij de gemeentelijke werkorganisatie Cuijk Grave Mill als extern adviseur klimaatbeleid en duurzame ontwikkeling. Mijn taken bestaan onder andere uit: • evaluatie milieubeleidsplan gemeente Cuijk • opstellen nieuw duurzaamheidsplan gemeente Cuijk • organisatie duurzaamheidsmarkt • verkenning mogelijkheden waterkrachtcentrale stuw Grave • realisatie zonnepanelen op de gemeentewerven en gemeentehuizen • opstellen gemeentelijk beleid voor laadinfrastructuur elektrisch rijden • projectleider regionaal energieproject Brabant Woont Slim • diverse energiebesparingsprojecten en verkenning zonne-akkers in het Land van Cuijk

Als klimaatadviseur was ik verantwoordelijk voor het opstellen van een nieuw gemeentelijk duurzaamheidsplan. Dit plan is medio 2016 bestuurlijk vastgesteld. Daarnaast adviseerde ik collega’s op het gebied van duurzame ontwikkeling en organiseerde ik een interne workshop ‘Nul Op de Meter’ (woningen).